Zwrot i reklamacja

ZWROT 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektoronicznej na adres ppspartner@gmail.com lub listownie wysyłając oświadczenie na adres: ul. Modrzejowska 17, 41-250 Czeladź 

 Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że: 
- znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie, 
- nie nosi śladów użytkowania, 
- nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. 

  

Zwracany towar klient odsyła na własny koszt na adres: 

PPS Partner 
ul.Modrzejowska 17 
41-250 Czeladź 
 
Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć: 

Zobowiązujemy się do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni, przelewem, na dowolne konto wskazane przez klienta  w formularzu. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z paragonu/faktury, którą każdy klient otrzyma wraz z zamówionym towarem.